زیرنویس فارسی سریال چرخ زمان (The Wheel of Time). داستان زنی به نام مومرین با پنج مرد و زن جوان در یک دنیای فانتزی که جادو وجود دارد، اما فقط برخی می توانند به آن دسترسی داشته باشند، اتفاق می افتد. این جرقه یک سفر خطرناک در سراسر جهان است. بر اساس مجموعه کتاب های رابرت جردن.