دانلود زیرنویس فارسی سریال شاهزاده خانم سفید (The White Princess). شاهزاده سفید که برگرفته از رمان پرفروش فیلیپا گرگوری و بخشی از مجموعه کتاب‌های جنگ عموزاده‌ها است، انگلستان را ظاهراً با ازدواج الیزابت یورک و پادشاه هنری هفتم متحد می‌کند، اما شکاف شخصی و سیاسی آن‌ها عمیق است و جنگی که در جریان است. بین آنها تهدید می کند که یک بار دیگر پادشاهی را پاره می کند.

Adapted from Philippa Gregory’s best-selling novel and part of The Cousins’ War book series, The White Princess sees England ostensibly united by the marriage of Elizabeth of York and King Henry VII, but their personal and political rift runs deep and the war that rages between them threatens to tear the kingdom apart once again.