دانلود زیرنویس فارسی سریال زنی در خانه آنسوی خیابان با دختری پشت پنجره (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window). حول محور آنا (بل) دلشکسته، که هر روز برایش یکسان است. او با شراب خود می نشیند، از پنجره به بیرون خیره می شود و زندگی بدون او را تماشا می کند. اما وقتی یک همسایه خوش تیپ در آن طرف خیابان حرکت می کند، آنا شروع به دیدن نور در انتهای تونل می کند. این تا زمانی است که او شاهد یک قتل وحشتناک است یا او؟

Centers around heartbroken Anna (Bell), for whom every day is the same. She sits with her wine, staring out the window, watching life go by without her. But when a handsome neighbor moves in across the street, Anna starts to see a light at the end of the tunnel. That is until she witnesses a gruesome murder Or did she?

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید