دانلود زیرنویس فارسی سریال پرونده‌های ایکس (The X-Files). دو مامور اف‌بی‌آی، فاکس مولدر و دانا اسکالی، در جزئیات نامشخصی از دفتری به نام «پرونده‌های ایکس» کار می‌کنند که به بررسی پرونده‌هایی می‌پردازد که با پدیده‌های ماوراء الطبیعه غیرقابل توضیح سروکار دارند. مولدر، یک مؤمن واقعی، و اسکالی، یک شکاک، موارد خود را از دیدگاه علم و ماوراء الطبیعه درک می کنند.

Two FBI agents, Fox Mulder and Dana Scully work in an unassigned detail of the bureau called the X-Files investigating cases dealing with unexplained paranormal phenomena. Mulder, a true believer, and Scully, a skeptic, perceive their cases from stand points of science and the paranormal.