دانلود زیرنویس فارسی سریال پاپ جوان (The Young Pope). جوان و جذاب، تازه انتخاب شده پیوس سیزدهم، با نام مستعار لنی بلاردو، اولین پاپ آمریکایی در تاریخ است. به نظر می رسد صعود او نتیجه یک استراتژی رسانه ای ساده و مؤثر است که توسط کالج کاردینال ها اجرا شده است. با این حال، در واتیکان، حکمت غالب این است که رهبران کلیسا شخصیتی مرموز را به عنوان نیروی راهنمای خود انتخاب کرده اند. و پیوس سیزدهم مرموزترین و متضادترین آنهاست…