دانلود زیرنویس فارسی سریال باز هم این دختر شروع کرد (There She Goes). سریال There She Goes درباره یک دختر 9 ساله ناتوان به شدت یادگیری، رزی، پدرش سیمون، مادر امیلی و برادرش بن است. همه داستان‌ها و شخصیت‌ها برگرفته از تجربه زندگی واقعی نویسنده Shaun Pye است که دخترش در سال 2006 با یک اختلال کروموزومی بسیار نادر و تا به امروز تشخیص داده نشده به دنیا آمد…

There She Goes is about a severely learning disabled 9-year-old girl Rosie, her dad Simon, mum Emily and brother Ben. All the stories and characters are drawn from the real life experience of writer Shaun Pye, whose daughter was born in 2006 with an extremely rare and, to date, undiagnosed chromosomal disorder. Each episode shines a light on day-to-day life with Rosie – unique experiences from simply trying to take her to the park to trying to explain that everyday isn’t her birthday. A second timeline in 2006 shows the effect having a severely disabled child had on the family unit, how it threatened to disintegrate but ultimately brought them even closer.