دانلود زیرنویس فارسی سریال سه دختر (Three Girls). بر اساس سه دختر جوان که توسط گروهی از مردان در روچدیل مورد نظافت، آزار و قاچاق قرار گرفتند و از کوتاهی مقامات در این زمینه.

Based on three young girls who were groomed,  abused and trafficked by a group of men in Rochdale and of the failure of the authorities to do anything about it.