دانلود زیرنویس فارسی سریال درون کرم‌چاله (Through the Wormhole). با میزبانی مورگان فریمن، Through the Wormhole عمیق‌ترین اسرار هستی را بررسی می‌کند – سوالاتی که برای ابدیت بشر را درگیر خود کرده است. ما از چه چیزی ساخته شده ایم؟ قبل از شروع چه چیزی وجود داشت؟ آیا واقعا ما تنها هستیم؟ آیا خالق وجود دارد؟ این پرسش‌ها توسط نفیس‌ترین ذهن‌های نسل بشر مورد تأمل قرار گرفته است. اکنون، علم به حدی تکامل یافته است که حقایق و شواهد محکم ممکن است به جای نظریه‌های فلسفی، پاسخ‌هایی را در اختیار ما قرار دهند…

Hosted by Morgan Freeman, Through the Wormhole will explore the deepest mysteries of existence – the questions that have puzzled mankind for eternity. What are we made of? What was there before the beginning? Are we really alone? Is there a creator? These questions have been pondered by the most exquisite minds of the human race. Now, science has evolved to the point where hard facts and evidence may be able to provide us with answers instead of philosophical theories. Through the Wormhole will bring together the brightest minds and best ideas from the very edges of science – Astrophysics, Astrobiology, Quantum Mechanics, String Theory, and more – to reveal the extraordinary truth of our Universe.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید