دانلود زیرنویس فارسی سریال با هم بودن (Togetherness). دو زوج را دنبال می‌کند که زیر یک سقف زندگی می‌کنند و در تلاشند تا روابط خود را زنده نگه دارند در حالی که رویاهای فردی خود را دنبال می‌کنند.

Follows two couples living under the same roof who struggle to keep their relationships alive while pursuing their individual dreams.