دانلود زیرنویس فارسی سریال تورادورا (Toradora!). ریوجی تاکاسو با مادرش در خانه‌ای در حال سقوط زندگی می‌کند، و با وجود اینکه یک پسر خوب است، با نگاه شیطانی پدرش که باعث می‌شود مردم از او دوری کنند، نفرین شده است. تایگا آیساکا یک دختر کوچک، خود محور و به طور غیرمنتظره ای قوی است که در یک آپارتمان جدید در کنار ریوجی زندگی می کند اما نمی داند چگونه از خود مراقبت کند..

Ryuji Takasu lives in a falling down house with his mother, and although being a nice guy is cursed with the evil look of his father causing people to avoid him. Taiga Aisaka is a tiny,self centered and unexpectedly strong girl who lives in a new apartment next to Ryuji but has no idea how to take care of herself. Ryuji looks after her,cooking and cleaning for her and acting as her dog while they both attempt to help each other with their love life.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید