دانلود زیرنویس فارسی سریال تورچ وود (Torchwood). کاپیتان جک هارکنس، مامور سابق زمان و کلاهبردار قرن 51 که آخرین بار در سفر با دکتر دیده شد، به اوایل قرن بیست و یکم کاردیف می رود. در آنجا، او به عضویت موسسه Torchwood، یک گروه تحقیقات جنایی مرتد که توسط ملکه ویکتوریا برای مبارزه با تهدیدات خصمانه فرازمینی و ماوراء طبیعی تأسیس شده است، می شود.

Captain Jack Harkness, the former Time Agent and con man from the 51st century last seen traveling with the Doctor, ventures to early 21st century Cardiff. There, he becomes a member of Torchwood Institute, a renegade criminal investigation group founded by Queen Victoria to battle hostile extraterrestrial and supernatural threats.