دانلود زیرنویس فارسی سریال برج خدا (Tower of God). افسانه ها می گویند، اگر بتوانید از بالای برج خدا بالا بروید، هر آرزویی که داشته باشید برآورده می شود. سریال روی ریچل تمرکز دارد که از تاریکی می ترسد و دیگر نمی تواند در دنیای تاریک زندگی کند. با وجود آرزوی دوستش برای ماندن، او در برج را باز می کند و شروع به صعود می کند…

The legends say, if you manage to climb the top of the Tower of God, any wish you might have will be fulfilled. The series focuses on Rachel, who is afraid of the darkness and cannot live in the gloomy world anymore. Despite her friend’s wish for her to stay, she opens the door to the Tower and begins to ascent. Her friend Bam does not want to lose her and decides to follow her. However, those who are not worthy will be killed.