دانلود زیرنویس فارسی سریال مسافران (Travelers). صدها سال بعد، آخرین انسان های بازمانده، ابزاری را کشف می کنند که می تواند هوشیاری را در طول زمان، مستقیماً به مردم قرن بیست و یکم برگرداند. این مسافران زندگی افراد به ظاهر تصادفی را به عهده می گیرند، در حالی که مخفیانه به عنوان تیمی برای انجام ماموریت هایی کار می کنند تا بشریت را از آینده ای وحشتناک نجات دهند…

Hundreds of years from now, the last surviving humans discover the means of sending consciousness back through time, directly into people in the 21st century. These Travelers assume the lives of seemingly random people, while secretly working as teams to perform missions in order to save humanity from a terrible future. These travelers are: FBI Special Agent Grant MacLaren, the team’s leader; Marcy, a young, intellectually disabled woman in the care of her social worker, David; Trevor, a high school quarterback; Carly, a single mom in an abusive relationship; and Philip, a heroin-addicted college student. Armed only with their knowledge of history and an archive of social media profiles, the travelers discover that 21st century lives and relationships are as much a challenge as their high-stakes missions.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید