دانلود زیرنویس فارسی سریال ترادستون (Treadstone). پروژه ترداستون، با ایجاد جاسوس فوق العاده جیسون بورن، توجه خود را به پروتکل جدیدی برای توسعه قاتلان فوق بشری غیرقابل توقف معطوف می کند.

The Treadstone project, having created super spy Jason Bourne, turns its attention on a new protocol to develop unstoppable superhuman assassins.