دانلود زیرنویس فارسی سریال زیبایی حقیقی (True Beauty). یک دختر دبیرستانی پس از آزار و تبعیض به دلیل ظاهر زشت خود، خود را به یک “الهه” زرق و برق دار تبدیل می کند و پس از تسلط بر هنر آرایش از طریق فیلم های آموزشی آنلاین، به سرعت به شهرت می رسد.

After being bullied and discriminated because of her ugly looks, a high school girl transforms herself into a gorgeous “goddess” and quickly rises to fame after mastering the art of makeup via online tutorial videos.