دانلود زیرنویس فارسی سریال اعتماد (Trust). رم، 1973. جان پل گتی سوم، وارث و عضو جوانتر حماسه غول های نفتی، توسط مافیای ایتالیایی ربوده می شود تا باج بگیرد. ظاهراً به نظر می رسد که پدربزرگش اصلاً علاقه ای به بازگشت او ندارد، اما دلایل خود را چه خوب و چه بد بیان می کند.

Rome, 1973. John Paul Getty III, the heir and younger member of an oil tycoons’ saga, is kidnapped by the Italian mafia in order to get a ransom. On the face of it, his grandfather seems not interested at all in having him back, but he gives his reasons, for better or for worse.