دانلود زیرنویس فارسی سریال تلاش کردن (Trying). تمام چیزی که جیسون و نیکی می خواهند یک بچه است، اما این تنها چیزی است که آنها نمی توانند داشته باشند. بنابراین، آنها تصمیم به پذیرش می گیرند. آیا هیئت فرزندخواندگی با دوستان ناکارآمد، خانواده‌های بی‌نظم و زندگی آشفته‌شان فکر می‌کند که آماده پدر و مادر شدن هستند؟

All Jason and Nikki want is a baby, but it’s the one thing they just can’t have. So, they decide to adopt. With their dysfunctional friends, screwball family, and chaotic lives will the adoption panel think they’re ready to be parents?