دانلود زیرنویس فارسی سریال تونل (Tunnel). یک کارآگاه 30 سال بعد رد یک قاتل زنجیره‌ای را دنبال می‌کند و در آن دوره با کارآگاهان برای یافتن مقصر همکاری می‌کند.

A detective follows the trail of a serial killer 30 years into the future and teams up with detectives in that time period to find the culprit.