دانلود زیرنویس فارسی سریال توئین (Twin). اریک و آدام (کریستوفر هیوجو، بازی تاج و تخت) برادران دوقلوی همسان هستند که زندگی کاملا متفاوتی دارند. اریک یک ادم موج سوار شکسته است. آدام یک خانواده موفق و تاجر است. هنگامی که اریک برای اولین بار در 15 سال به دنبال برادرش می گردد، نزاع با اریک و همسر آدام، اینگرید، به طور تصادفی آدام را می کشد…

Erik and Adam (Kristofer Hivju, Game of Thrones) are identical twin brothers, living completely different lives. Erik is a broke surfer bum. Adam a successful family and businessman. When Erik seeks out his brother for the first time in 15 years, a quarrel ends with Erik and Adam’s wife, Ingrid, accidentally killing Adam. To avoid getting arrested for murder and save his brother’s family, Erik takes over Adam’s identity. It soon turns out that the biggest challenge is not avoiding getting caught – it’s pretending to be someone you’re not.