دانلود زیرنویس فارسی سریال انجام نشده (Undone). زنی پس از جان سالم به در بردن از یک تصادف رانندگی که تقریباً باعث مرگ او شد، متوجه می شود که رابطه جدیدی با زمان دارد.

A woman discovers she has a new relationship with time after surviving a car accident that almost killed her.