دانلود زیرنویس فارسی سریال آپلود (Upload). یک مرد می تواند پس از مرگ نابهنگام خود، با بارگذاری آگاهی خود در دنیای مجازی، زندگی پس از مرگ خود را انتخاب کند. همانطور که او به زندگی جدید خود عادت می کند و با فرشته خود (کارگر دنیای واقعی) دوست می شود، سوالاتی در مورد مرگ او مطرح می شود.

A man is able to choose his own afterlife after his untimely death, by having his consciousness uploaded into a virtual world. As he gets used to his new life and befriends his angel (real world handler), questions about his death arise.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید