دانلود زیرنویس فارسی سریال اوساکامه (Usakame). هر یک از چهار دختر باشگاه تنیس دبیرستان Usakame رویاها و اهداف خود را برای دنبال کردن دارند. زندگی روزمره آنها در باشگاه تنیس همیشه هیجان انگیز است و هرگز خسته کننده نیست.

Each of the four girls of Usakame High School tennis club has their own dreams and goals to pursue. Their daily lives at the tennis club are always exciting and never boring.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید