دانلود زیرنویس فارسی سریال ویدا (Vida). این نمایش زندگی دو خواهر مکزیکی-آمریکایی، اما و لین، از شرق لس آنجلس را دنبال می‌کند که نمی‌توانستند بیشتر از این متفاوت باشند یا از یکدیگر دور باشند. شرایط آنها را مجبور می کند به محله قدیمی خود بازگردند، جایی که با گذشته و حقیقت تکان دهنده هویت مادرشان روبرو می شوند.

This show follows the life of two Mexican-American sisters, Emma and Lyn, from the Eastside of Los Angeles who couldn’t be more different or distanced from each other. Circumstances force them to return to their old neighborhood, where they are confronted by the past and shocking truth about their mother’s identity.