دانلود زیرنویس فارسی سریال حماسه وینلند (Vinland Saga). مرد جوانی به نام تورفین خود را در تلاش برای انتقام از قاتل پدرش می بیند. تورفین که در ابتدا به عظمت آشکار جنگ و افتخار می پردازد، به سرعت تغییر می کند زیرا او مجبور است به تنهایی زنده بماند و سپس در کنار مردی که عهد می کند بکشد، احساسات متضادی را نسبت به علیت زندگی گذشته و حال خود ایجاد می کند.

A young man named Thorfinn finds himself in a quest for revenge against his father’s killer. Firstly indulged in the aparent greatness of war and honor, Thorfinn quickly changes as he endures having to survive alone and then alongside the man he vows to kill, developing conflicting emotions towards the causality of his past and present life.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید