دانلود زیرنویس فارسی سریال رو در رو (Vis a Vis). ماکارنا فریرو یک زن جوان ساده لوح است که عاشق رئیسش می شود و به خاطر او مرتکب چندین جنایت حسابداری و اختلاس می شود. او متهم به چهار جرم مالیاتی است و در نتیجه به عنوان یک اقدام پیشگیرانه با وثیقه بسیار بالا در زندان کروز دل سور زندانی می شود. او باید با شوک عاطفی که در زندان برایش معنی دارد و همچنین روابط پیچیده بین زندانیان مواجه شود. در میان آنها زولما به عنوان خطرناک ترین زندانی برجسته است…