دانلود زیرنویس فارسی سریال ویکسن (Vixen). Vixen بر اساس شخصیت DC Mari McCabe / Vixen ساخته شده است، یک جنگجوی ابرقهرمانی با لباس جنایی با قدرت تقلید از توانایی های هر حیوانی که تا به حال روی زمین زندگی کرده است.

Vixen is based on the DC Character Mari McCabe / Vixen, a costumed superhero crime-fighter with the power to mimic the abilities of any animal that has ever lived on Earth.