دانلود زیرنویس فارسی سریال جنگ و صلح (War & Peace). در حالی که درگیری روسیه با ناپلئون به اوج خود می رسد، پنج خانواده اشرافی با احتمال تغییر زندگی آنها برای همیشه روبرو می شوند.

As the Russian conflict with Napoleon reaches its peak, five aristocratic families face the possibility of their lives being changed forever.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید