دانلود زیرنویس فارسی سریال واترشیپ داون (Watership Down). داستان ماجراجویی که در مناظر روستایی بت‌نشین جنوب انگلستان می‌گذرد، گروهی از خرگوش‌ها را در حال پرواز از نفوذ انسان و تخریب مسلم خانه‌شان دنبال می‌کند. آنها به رهبری یک جفت برادر سرسخت، از بومی خود سندلفورد وارن، از طریق آزمایشات وحشتناکی که توسط شکارچیان و دشمنان ایجاد شده است، به سمت سرزمین موعود و جامعه ای کامل تر حرکت می کنند.

Set in the idyllic rural landscape of southern England, the adventure tale follows a band of rabbits on their flight from the intrusion of man and the certain destruction of their home. Led by a stouthearted pair of brothers, they journey forth from their native Sandleford Warren through the harrowing trials posed by predators and adversaries, toward a promised land and a more perfect society.