دانلود زیرنویس فارسی سریال ما سقوط کردیم (WeCrashed). طمع پر از طمع و سقوط اجتناب ناپذیر WeWork، یکی از ارزشمندترین استارت آپ های جهان، و خودشیفته هایی که عشق آشفته شان همه چیز را ممکن کرد.

The greed-filled rise and inevitable fall of WeWork, one of the world’s most valuable startups, and the narcissists whose chaotic love made it all possible.