دانلود زیرنویس فارسی سریال به مدرسه شیطان خوش آمدید! (Welcome to Demon-School, Iruma-kun). سوزوکی ایروما به تازگی توسط والدین غیرمسئولش رها شده و به یک شیطان فروخته شده است. با کمال تعجب، چیز بعدی که می‌داند با شیطانی زندگی می‌کند که او را به عنوان نوه جدیدش پذیرفته است و به مدرسه‌ای در دنیای شیاطین منتقل شده است، جایی که پدربزرگ «دیو» جدیدش به عنوان مدیر کار می‌کند…

Suzuki Iruma has just been abandoned and sold to a demon by his irresponsible parents. Surprisingly, the next thing he knows he’s living with the demon who has adopted him as his new grandson, and has been transferred into a school in the demon world where his new “demon” grandfather works as the principal. Thus begins the cowardly Iruma-kun’s extraordinary school life among the otherworldly as he faces his true self, takes on challenges, and rises to become someone great.