دانلود زیرنویس فارسی سریال گرگ مثل من (Wolf Like Me). گری یک ویران عاطفی است و از زمان مرگ همسرش برای تامین مخارج دخترش تلاش می کند. مری رازی دارد که نمی تواند خودش را با کسی در میان بگذارد. کائنات این دو را به دلیلی کنار هم آورد.

Gary is an emotional wreck and struggles to provide for his daughter since the death of his wife. Mary has a secret she can’t bring herself to share with anyone. The universe brought these two together for a reason.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید