دانلود زیرنویس فارسی سریال فرار از جهان (World Break: Aria of Curse for a Holy Swordsman). مناظر در یک دبیرستان خصوصی با مفهوم “ناجی ها” اتفاق می افتد. آنها به عنوان افرادی شناخته می شوند که خاطرات بیدار زندگی گذشته خود را دارند. داستان درباره پسر جوانی به نام موروها هایمورا است که به این مدرسه خصوصی می آید…

The scenery takes place in a private high school involving the concept of “saviors.” They are known as people who possess awakened memories of their past lives. The story tells of a young boy named Moroha Haimura who comes to this private school. At the school, there are two types of people: Saviors, who fight enemies with weapons and techniques gleaned from the Puraana powers from their own bodies, and Kuroma, who wipe out enemies with magic to manipulate the Maana powers that surpass physics. Moroha Haimura is the first person with past lives of both Shirogane and Kuroma.