دانلود زیرنویس فارسی سریال جهان در آتش (World on Fire). داستان جنگ جهانی دوم از طریق زندگی مردم عادی از همه طرف های این درگیری جهانی. اولین سری هفت قسمتی، داستان سال اول جنگ را روایت می کند که با حمله آلمان به لهستان در سپتامبر 1939 شروع شد و با نبرد بریتانیا پایان یافت.

Story of World War Two through the lives of ordinary people from all sides of this global conflict. The first series of seven episodes tells the story of the first year of the war, starting with the German invasion of Poland in September 1939 and ending with the Battle of Britain.