دانلود زیرنویس فارسی سریال سال ربیت (Year of the Rabbit). کارآگاه بازرس خرگوشه، یک مس ویکتوریایی فداکار، سخت، ضخیم و اغلب مست شده، با دو شریک جوانش، یک تازه کار و پلیس زن سیاه‌پوست باهوش که هیچ‌کس باورش نمی‌کند، از لندن عبور می‌کند.

Detective Inspector Rabbit, a dedicated, tough, thick and oft inebriated Victorian copper, sleuths his way across London with his two young partners, a doofy rookie, and a brilliant black policewoman no one ever believes.