دانلود زیرنویس فارسی سریال سالها و سالها (Years and Years). این درام جسورانه یک خانواده معمولی منچستر را دنبال می کند و آنها را در 15 سال آینده منجنیق می کند. از آنجایی که بریتانیای این درام تخیلی توسط پیشرفت های سیاسی، اقتصادی و فناوری تکان می خورد، خانواده همه چیزهایی را که در آینده به آن امیدوار هستند و هر چیزی که از آن می ترسد را تجربه می کنند.

This audacious drama follows an ordinary Manchester family and catapults them through the next 15 years. As the Britain of this imaginary drama is rocked by political, economic and technological advances, the family experiences everything hoped for in the future, and everything that is feared.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید