دانلود زیرنویس فارسی سریال خانواده من (Yeh Meri Family). هارشو (12)، یک نوجوان شورشی هندی با زیر سوال بردن و درک پویایی روابط در یک خانواده طبقه متوسط ​​به سن بلوغ می رسد. هر اپیزود هرشو را می بیند که صدایش دیوار چهارم را می شکند و رابطه خاصی را درک می کند. باشد که با مادر، پدر، خواهران و برادران، دوستانش یا مدرسه اش ویدیا را شکست دهد. در پایان، او به اهمیت کل خانواده پی می برد.

Harshu(12), a rebel Indian adolescent is coming of age by questioning and understanding the dynamics of relationships in a middle class family. Every episode sees Harshu, whose voice over breaks the fourth wall, understanding a particular relationship; be that with his mother, father, siblings, friends or his school crush Vidhya. In finale, he realizes the importance of whole family.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید