دانلود زیرنویس فارسی سریال یونگ پال (Yong Pal). کیم ته هیون یک جراح با استعداد است. او که برای پرداخت هزینه های پزشکی خواهرش ناامید است، نام رمز یونگ پال را برگزیده و مهارت های پزشکی خود را به کسانی که نیاز به مراقبت های پزشکی دارند، اما نمی توانند به صورت علنی این کار را انجام دهند، ارائه می دهد، و با مجرمان و پلوتوکرات های فاسد برخورد می کند…

Kim Tae-hyun is a talented surgeon. Desperate for money to pay for his sister’s medical bills, he adopts the code name Yong-pal and offers his medical skills to those in need of medical attention but who cannot do so publicly, dealing with criminals and corrupt plutocrats. Joining a team of corrupt physicians Kim rescues “sleeping beauty” Han Yeo-jin, a chaebol heiress, from a medically induced coma, leading to unintended consequences.