دانلود زیرنویس فارسی سریال جوان‌ تر (Younger). لیزا 40 ساله (فاستر) را دنبال می کند، مادری که به طور ناگهانی مجرد است که سعی می کند به دنیای کار بازگردد، اما متوجه می شود که شروع کردن از پایین در سن او تقریبا غیرممکن است. هنگامی که یک برخورد تصادفی با یک مرد 20 ساله در یک بار او را متقاعد می کند که جوانتر از آنچه هست به نظر می رسد، لیزا سعی می کند خود را 26 ساله نشان دهد…

Follows 40-year-old Liza (Foster), a suddenly single mother who tries to get back into the working world, only to find out it’s nearly impossible to start at the bottom at her age. When a chance encounter with a 20-something guy at a bar convinces her she looks younger than she is, Liza tries to pass herself off as 26 — with the help of a makeover, courtesy of her best friend Maggie (Mazar). Armed with new confidence, she lands a job as an assistant to the temperamental Diana (Shor) and teams up with her new co-worker and fellow 20-something Kelsey (Duff) to make it in the career of her dreams.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید