دانلود زیرنویس فارسی سریال صفرصفرصفر (ZeroZeroZero). یک محموله کوکائین به اروپا راه می یابد، از لحظه ای که یک کارتل قدرتمند از جنایتکاران ایتالیایی تصمیم به خرید آن می گیرند، تا سفرهای آن از طریق مکزیک، تا محموله آن در سراسر اقیانوس اطلس.

A cocaine shipment makes its way to Europe, starting from the moment a powerful cartel of Italian criminals decides to buy it, to its journeys through Mexico, to its shipment across the Atlantic Ocean.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید