دانلود زیرنویس فارسی سریال لیست پخش فوق العاده زویی (Zoey’s Extraordinary Playlist). یک زن جوان متوجه می شود که توانایی شنیدن درونی ترین افکار اطرافیان خود را به عنوان آهنگ و شماره های موسیقی دارد.

A young woman discovers she has the ability to hear the innermost thoughts of people around her as songs and musical numbers.