دانلود زیرنویس فارسی سریال حماسه سرزمین زامبی (Zombieland Saga). یک صبح معمولی موسیقی معمولی زندگی عادی آنها آرامشی که این هفت دختر تجربه می کنند ناگهان از بین می رود. توسط مردگان زنده – زامبی ها. واقعیتی که آنها هرگز نمی خواستند بخشی از آن باشند، یک دنیای زامبی شگفت انگیز و وحشتناک…

A typical morning. The usual music. Their normal lives. The peace these seven girls experience will suddenly be destroyed. By the living dead – zombies. A reality that they never wanted a part of, an amazing and terrifying zombie world. They all share one wish: “We want to live.” These girls will struggle through this saga, in order to achieve a miracle.