دانلود زیرنویس فارسی سریال زامبوت! (Zomboat!). آخرالزمان زامبی در بیرمنگام رخ می دهد و خواهران کت و جو، همراه با همراهان بعید سفر، سانی و آمار باید برای جان خود فرار کنند… با قایق کانال.

A Zombie apocalypse is unleashed in Birmingham and sisters Kat and Jo, together with unlikely travel companions Sunny and Amar must flee for their lives…by canal boat.