زیرنویس فارسی سریال شر (Evil). یک روانشناس بالینی به هنگام معاینه مشاهدات پرونده ای مرموز، تلاش زیادی می کند تا بفهمد آیا جواب علمی برای حل این پرونده وجود دارد یا عوامل ماور طبیعی در کار دخیل هست. او با یک کشیش و پیمانکار یقه آبی برای حل این پرونده همراه می شود.

A skeptical female clinical psychologist joins a priest-in-training and a blue-collar contractor as they investigate supposed miracles, demonic possession, and other extraordinary occurrences to see if there’s a scientific explanation or if something truly supernatural is at work

 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک های زیر کلیک کنید.