زیرنویس فارسی سریال هیلز (Heels). داستان دو برادر و رقیب، یکی شرور، و دیگری قهرمان بر سر ارتقا کشتی پدر فقیدشان که برای جلب توجه ملی در شهر کوچک جورجیا تلاش می کنند.

Two brothers and rivals – one a villain, or “heel,” in the ring; the other a hero, or “face,” war over their late father’s wrestling promotion, vying for national attention in small-town Georgia.

 

 برای دانلود زیرنویس بر روی لینک های زیر کلیک کنید.