زیرنویس فارسی سریال The Crown.داستان این سریال بر روی ملکه الیزابت دوم به عنوان یک تازه عروس 25 ساله تمرکز دارد که با چشم انداز وحشتناک رهبری برجسته ترین رژیم سلطنتی دنیا مواجه می شود. این در حالی است که او باید رابطه ای دوستانه را نیز با نخست وزیر افسانه ای بریتانیا یعنی سر وینستون چرچیل ایجاد کند. در دوره ای که امپراطوری بریتانیا در شرف فروپاشی قرار داشت و دنیای سیاسی در هرج و مرج و بی نظمی تمام به سر می برد، یک زن جوان تخت پادشاهی را صاحب می شود و این موضوع باعث ظهور دوره جدیدی می شود.

فیلمنامه پژوهشی و استادانه پیتر مورگان سفرهای خصوصی و محرمانه ملکه را که در پشت نمای عمومی انجام شده اند، به صورت جسورانه و صادقانه نمایش می دهد. پس آماده باشید تا به دنیایی سرشار از طمعِ قدرت و برتری ها خوش آمد بگویید و نظاره گر وقایعی باشید که پشت درهای بسته در وست منیستر و کاخ باکینگهام اتفاق افتاده اند… رهبران یک امپراطوری منتظر هستند…

The Crown focuses on Queen Elizabeth II as a 25-year-old newlywed faced with the daunting prospect of leading the world’s most famous monarchy while forging a relationship with legendary Prime Minister, Sir Winston Churchill. The British Empire is in decline, the political world is in disarray, and a young woman takes the throne….a new era is dawning. Peter Morgan’s masterfully researched scripts reveal the Queen’s private journey behind the public facade with daring frankness. Prepare to be welcomed into the coveted world of power and privilege and behind locked doors in Westminster and Buckingham Palace….the leaders of an empire await.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید