خیابان های بالتیمور به طور کلی حکم دنیای کوچکی از جنگ ایالات متحده علیه مواد مخدر و فرسایش بافت شهری ایالات متحده را دارد. این سریال از جنبه های مختلف به بررسی و معرفی این شهر می پردازد و در این میان، علاوه بر اینکه داستان سریال از دید تعدادی از افسران پلیس و اعضای گروه های خلافکاری روایت می شود، از دید مردمی اعم از سیاستمدارها، معتادها، شهروندان و رسانه ها روایت می شود که در دنیای آنها ساکن هستند و بر آن تاثیر می گذارند… . زیرنویس فارسی سریال شنود (The Wire) در ادامه مطلب قرار گرفته است.

The streets of Baltimore as a microcosm of the US’s war on drugs, and of US urban decay in general. Seen not only through the eyes of a few policemen and drug gang members but also the people who influence and inhabit their world – politicians, the media, drug addicts and everyday citizens.