زیرنویس فارسی سریال نه غریبه کامل (Nine Perfect Strangers). آیا ده روز اقامت در یک تفرجگاه درمانی واقعاً شما را برای همیشه تغییر می دهد؟ این نه غریبه کامل در شرف کشف هستند … نه نفر در یک تفرجگاه بهداشتی دور افتاده جمع می شوند. برخی برای کاهش وزن اینجا هستند، برخی برای شروع مجدد زندگی اینجا هستند، برخی به دلایلی اینجا هستند که حتی نمی توانند اعتراف کنند. در میان همه تجملات و مراقبت ها، توجه و مراقبت، آنها می دانند که این ده روز ممکن است شامل کارهای واقعی باشد. اما هیچ یک از آنها نمی توانند تصور کنند که ده روز آینده چقدر چالش برانگیز خواهد بود. آیا می توانید با 9 نفر که نمی شناسید در یک اتاق باشید؟

Could ten days at a health resort really change you forever? These nine perfect strangers are about to find out… Nine people gather at a remote health resort. Some are here to lose weight, some are here to get a reboot on life, some are here for reasons they can’t even admit to themselves. Amidst all of the luxury and pampering, the mindfulness and meditation, they know these ten days might involve some real work. But none of them could imagine just how challenging the next ten days are going to be. Can you stand to be in a room with nine people you don’t know?

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید.