زیر نویس فارسی سریال آرکین: لیگ افسانه ها (Arcane: League of Legends). داستان در رابطه دو خواهر که از قهرمانان لیگ افسانه ها هستند تمرکز دارد هرچند Vi و Jinx کودکی سخت خود را با هم گذراندند اما سرنوشت…

Set in utopian Piltover and the oppressed underground of Zaun, the story follows the origins of two iconic League champions-and the power that will tear them apart.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید