زیر نویس فارسی سریال بریجرتون(Bridgerton). ثروت، شهوت و خیانت در پس زمینه انگلیس دوران ریجنسی قرار دارد که از نگاه خانواده قدرتمند بریجتون دیده می شود…

Wealth, lust, and betrayal set against the backdrop of Regency-era England, seen through the eyes of the powerful Bridgerton family.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید