زیرنویس فارسی سریال جنگ ستارگان: بد بچ (Star Wars: The Bad Batch). در مورد یکسری کلون‌های نخبه و آزمایشی است که راه خود را از طریق یک کهکشان جدا کرده و قصد دارند که به نبردهای کلونی بازگردند.

The ‘Bad Batch’ of elite and experimental clones make their way through an ever-changing galaxy in the immediate aftermath of the Clone Wars.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید